กิจกรรมสภา อบต.สิงห์

กิจกรรมสภา  อบต.สิงห์.........


ประธานสภา อบต.สิงห์
นายศักดิ์ชาย    เสงี่ยมไพศาล 

   


รองประธานสภา อบต.สิงห์
นายไพศาล ปิ่นวน 

เลขานุการสภา อบต.สิงห์
จ.อ.อัมพร  ทองเหลือ


คำสั่ง / ประกาศ ในสภา
 
ลำดับที่
 
วันที่ลงประกาศ ประกาศ/คำสั่ง เรื่อง
1 5 ตุลาคม 2553 ประกาศอำเภอไทรโยค กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ สมัยที่ 1/2553
2 5 ตุลาคม 2553 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ กำหนดประชุมสมัย วิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2553
3 20 ตุลาคม 2553 คำสั่งอำเภอไทรโยค แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
4 20 ตุลาคม 2553 คำสั่งอำเภอไทรโยค แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
5 1 พฤศจิกายน 2553 ประกาศอำเภอไทรโยค กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ สมัยที่ 2/2553
6 1 พฤศจิกายน 2553 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ กำหนดประชุมสมัย วิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2553
7 8 พฤศจิกายน 2553 คำสั่งอำเภอไทรโยค ท ี่326/2553 เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
8 21  ธันวาคม 2553 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง กำหนดประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 4 
9 3 มีนาคม 2554 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง กำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2554 การประชุมสภา อบต.สิงห์

สมัยสามัญ ประจำปี 2552 
- สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
- สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
- สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
- สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
- สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
- สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
- สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
การประชุมสภา อบต.สิงห์

การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2553 

- สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 23 กุมภาพันธ์ 2553 
- สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 26 กุมภาพันธ์ 2553 
- สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 21 มิถุนายน 2553 
- สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 24 มิถุนายน 2553
- สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2 สิงหาคม 2553 
- สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 5 สิงหาคม 2553 
- สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 17 สิงหาคม 2553
- สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 20 สิงหาคม 2553
- สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 27 ธันวาคม 2553
การประชุมสภา สมัย วิสามัญ ประจำปี 2553 

- สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1      11 ตุลาคม 2553 
- สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1      2 พฤศจิกายน 2553
การประชุมสภา ประจำเดือน ประจำปี 2553 

- เดือน มกราคม
- เดือน กุมภาพันธ์
- เดือน มีนาคม
- เดือน เมษายน
- เดือน พฤษภาคม
- เดือน มิถุนายน
- เดือน กรกฎาคม
- เดือน สิงหาคม
- เดือน กันยายน
- เดือน ตุลาคม
- เดือน พฤศจิกายน
- เดือน ธันวาคมการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2554 

- สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 1 มีนาคม 2554 
- สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 4 มีนาคม 2554
 การประชุมสภา ประจำเดือน ประจำปี 2554 

- เดือน มกราคม
- เดือน กุมภาพันธ์
- เดือน มีนาคม
- เดือน เมษายน
- เดือน พฤษภาคม
- เดือน มิถุนายน
- เดือน กรกฎาคม
- เดือน สิงหาคม
- เดือน กันยายน

- เดือน ตุลาคม
- เดือน พฤศจิกายน
- เดือน ธันวาคม 
Powered by MakeWebEasy.com